โรงเรียนกะปง

หมู่ที่ 1 บ้านท่านา ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 289171
อนุบาล 387151
รวม อนุบาล1616322
ประถมศึกษาปีที่ 195141
ประถมศึกษาปีที่ 273101
ประถมศึกษาปีที่ 346101
ประถมศึกษาปีที่ 458131
ประถมศึกษาปีที่ 51231
ประถมศึกษาปีที่ 65381
รวมประถม3127586
มัธยมศึกษาปีที่ 10000
มัธยมศึกษาปีที่ 20000
มัธยมศึกษาปีที่ 30000
รวมมัธยมต้น0000
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด4743908

บทความล่าสุด