โรงเรียนกะปง

หมู่ที่ 1 บ้านท่านา ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170

ปลาวาฬเพชฌฆาต พฤติกรรมวาฬเพชฌฆาต การสืบพันธุ์วาฬเพชฌฆาต

ปลาวาฬเพชฌฆาต

วาฬเพชฌฆาต Killer Whale หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า ออร์กา Orca เป็นสัตว์ทะเลสี่เท้าที่มีขนาดใหญ่และเป็นสัตว์น้ำมากที่สุดในวงศ์ Delphinidae ปลาโลมา อันจะมีสัตว์น้ำครอบครองอีกหลายชนิดอยู่ด้วย เพศชายออร์กามีความยาวประมาณ 6-8 เมตรและมีน้ำหนักประมาณ 5-6 ตัน ในขณะที่เพศเมียมีขนาดเล็กกว่าเพศชาย มีสีลำตัวดำเป็นพื้นๆ แต่มีลายสีขาวหรือเทาส่วนหนึ่ง รูปร่างออร์กาสามารถยืดเหยียดได้เพื่อเคลื่อนที่และมีความเร็วในการวิ่งในน้ำได้สูงถึง 56 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ออร์กาเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลและมีการกระทำเป็นฝูง Pod ซึ่งประกอบด้วยออร์กาหลายตัว และสามารถพบได้ทั่วโลกในทะเลเพชร อันที่จริงแล้วมีการกระจายพันธุ์ของออร์กาในทะเลทั่วโลก แต่มักพบชุดออร์กาบางส่วนในบริเวณทะเลเพชรเป็นชุดย่อยๆ เอง ออร์กาเป็นสัตว์กลุ่มสูงจึงมีวิธีการสื่อสารที่ซับซ้อน รวมถึงการลากสิ่งของอย่างปลาหรือแมลงสามารถใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้ ออร์กายังมีพฤติกรรมล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร ได้แก่ ปลาวาฬ Seal และปลาวาฬขนาดใหญ่อื่นๆ

ความสนใจที่คนมักมีต่อออร์กาเพราะความอัศจรรย์และความรู้สึกที่เกิดจากการมองเห็นสิ่งนี้ในธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ในบางที่กำลังพัฒนาความรู้ของความต่างของออร์กาซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างของความร่วมมือและการสื่อสารในสัตว์ในโลกเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสัตว์ที่มีความฉลาดในโลก

วาฬเพชฌฆาต ออร์กา มีลักษณะทางกายภาพดังต่อไปนี้

 • ลำตัว ออร์กามีลำตัวที่ใหญ่และกระชับ รูปร่างลำตัวเรียวยาวและกลม มีความสูงที่ส่วนหัวและความกว้างที่ส่วนท้ายของลำตัว
 • สีลำตัว ออร์กามีลำตัวสีดำเป็นสีหลัก แต่บางส่วนของลำตัวอาจมีลายสีขาวหรือเทา ลายสีขาวอาจปรากฏเป็นขีดหรือปล่องที่เชื่อมต่อกับส่วนลำตัว
 • รูปหัว หัวของออร์กามีขนาดใหญ่และเรียว มีดุมตาสีดำที่ด้านบนของหัว มีคางที่ยื่นออกมาด้านล่างของหน้าและมีคีมที่ยื่นออกมาด้านข้าง
 • รูปคอและหลัง ออร์กามีคอที่แข็งแรงและเต่งตึง มีเงื่อนไขในการโค้งงอได้เพื่อการเคลื่อนที่ในน้ำ หลังของออร์กาเป็นส่วนที่กว้างและท้ายลำตัวมีคางที่แหลมคม
 • ครีบ ออร์กามีครีบดำพร้อมกับคางที่ขนาดใหญ่ ครีบที่เรียกว่า ครีบหลัง มีขนาดใหญ่และเต็มความยาวของลำตัว ส่วน ครีบอก และ ครีบท้อง มีขนาดเล็กกว่าและอยู่ใกล้กับหน้าท้องของออร์กา
 • ขนาด ออร์กาผู้สูงสุดมีความยาวประมาณ 6-8 เมตร และมีน้ำหนักประมาณ 5-6 ตัน ส่วนออร์กาเพศเมียมีขนาดเล็กกว่าเพศผู้
 • สีตา ออร์กามีตาสีดำขนาดใหญ่ มีความสำคัญในการมองเห็นและสื่อสารกับสมาชิกในฝูง

ลักษณะที่กล่าวมาเป็นลักษณะทั่วไปของออร์กา อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างไปในแต่ละศัตรู และอาจมีความแตกต่างในลักษณะกายภาพระหว่างออร์กาแต่ละตัว

ปลาวาฬเพชฌฆาต

นิสัยและพฤติกรรมของวาฬเพชฌฆาต

 • วาฬเพชฌฆาต ออร์กา เป็นสัตว์ที่มีนิสัยและพฤติกรรมที่น่าสนใจ ต่อไปนี้คือบางลักษณะทั่วไปของพฤติกรรมและพฤติกรรมของออร์กา
 • การอาศัยอยู่เป็นกลุ่มออร์กามีพฤติกรรมที่อาศัยอยู่เป็นฝูง Pod ซึ่งประกอบด้วยออร์กาหลายตัว ฝูงออร์กาสามารถมีสมาชิกตั้งแต่ไม่กี่ตัวจนถึงกว่า 50 ตัว พวกมันมักจะใช้เวลาในการสืบสานและสื่อสารกันอยู่เป็นส่วนใหญ่
 • การสื่อสาร ออร์กามีระบบการสื่อสารที่ซับซ้อน พวกมันใช้เสียงเพื่อสื่อสารกันภายในฝูง โดยมีเสียงคางและเสียงครางที่แตกต่างกันตามสถานการณ์และสภาพอื่นๆ นอกจากนี้ พวกมันยังใช้การโบกมีตาเป็นสัญญาณสื่อสารและแสดงอารมณ์
 • การใช้เคลื่อนที่และการกระทำเพื่อล่าอาหาร ออร์กามีความสามารถในการว่ายน้ำหนักในน้ำและเคลื่อนที่ได้อย่างเร็วและกระชับ พวกมันอาจใช้กลยุทธ์เช่นการรวมตัวกันเพื่อช่วยในการล่าอาหาร ออร์กายังมีทักษะในการกระทำเพื่อทดลองของอย่างเป็นเลิศ เช่น ออร์กาบางตัวสามารถผลักสิ่งของออกจากเพดานเพื่อล่าหรือทะเลาะกับลายเส้นของเพดานเพื่อสร้างคลื่นเพื่อจับปลาในท่ากลับของเรือ
 • การเรียนรู้และความสามารถทางสังคม ออร์กามีความฉลาดทางสังคมที่สูง พวกมันมีการเรียนรู้และการสืบสานที่ฉลาด เช่น พวกมันสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ก่อนหน้า และสามารถแบ่งปันความรู้และสกิลในการล่าสัตว์กับสมาชิกฝูงอื่นๆ

คุณสมบัติและพฤติกรรมของออร์กามีความหลากหลายและอัศจรรย์ แต่จำเป็นต้องทราบว่าพฤติกรรมและความสามารถของออร์กาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่พวกมันเผชิญหน้าอยู่ในขณะนั้น

วาฬเพชฌฆาตมีพฤติกรรมการล่าเหยื่อแบบไหนและกินอะไรเป็นอาหาร

วาฬเพชฌฆาตมีพฤติกรรมการล่าเหยื่อแบบไหนและกินอะไรเป็นอาหาร

วาฬเพชฌฆาตออร์กา มีพฤติกรรมการล่าเหยื่อและรูปแบบการกินอาหารที่หลากหลายดังนี้

 • ล่าแบบกลุ่ม ออร์กามักล่าเหยื่อแบบกลุ่ม โดยการทำงานร่วมกันในฝูง เพื่อล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ อย่างเช่น ปลาวาฬ Seal หรือปลาวาฬขนาดใหญ่อื่นๆ
 • การใช้กลยุทธ์ ออร์กามีกลยุทธ์ล่าเหยื่อที่ชาญฉลาด พวกมันอาจใช้ความเร็วและความไวในการเคลื่อนที่ในน้ำเพื่อจับเหยื่อ โดยการทำสเปคที่สูง และการเล่นเลียนแบบคลื่นเพื่อสร้างคลื่นที่ช่วยให้เหยื่อหรือปลาหนีไม่ได้
 • การล่าสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ ออร์กามักล่าสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ เช่น ปลาวาฬและปลาวาฬขนาดใหญ่ พวกมันอาจใช้ความสามารถในการกระโดดออกจากน้ำเพื่อจับเหยื่อที่อยู่บนพื้นผิวน้ำ การกลืนเหยื่อทั้งตัว เมื่อออร์กาจับเหยื่อแล้ว พวกมันจะกลืนเหยื่อทั้งตัวโดยไม่แยกส่วน ซึ่งอาจเป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่หรือปลาที่มีขนาดใหญ่
 • การกินอาหารหลากหลาย ออร์กาเป็นสัตว์ที่มีเลือดร้อน และกินอาหารหลากหลาย ในเมนูอาหารของออร์กาประกอบด้วยปลาและสัตว์เลี้ยงทะเลที่มีขนาดใหญ่ อย่างเช่น ปลาวาฬปลาวาฬ ปลาโปรยทะเล และสัตว์เลี้ยงทะเลอื่นๆ
 • การลอบตัวเพื่อล่า ออร์กามีความฉลาดในการลอบตัวเพื่อใกล้ชิดเหยื่อโดยไม่ระบายเสียง พวกมันอาจใช้ความเร็วและความรู้สึกทางกลิ่นเพื่อใกล้ชิดเหยื่อก่อนจะโผล่มาทำการโจมตี

ออร์กามีพฤติกรรมการล่าและการกินเหยื่อที่แสดงถึงความฉลาดและความสามารถในการว่ายนำหนักในน้ำ โดยประจายพันธุ์ของออร์กาในทะเลทั่วโลก พฤติกรรมและการล่าเหยื่อของออร์กาอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยกัน ตามสภาพแวดล้อมและสภาพทางธรรมชาติที่พวกมันอยู่ในขณะนั้น

การขยายพันธุ์ของวาฬเพชฌฆาต

 • การขยายพันธุ์ของวาฬเพชฌฆาต ออร์กา เป็นการทางเพศที่เกิดระหว่างออร์กาเพศผู้และเพศเมีย ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการขยายพันธุ์ของออร์กา การผสมพันธุ์ เมื่อออร์กาเพศผู้เจอกับออร์กาเพศเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ พวกเขาจะมีการผสมพันธุ์โดยการทำพิษส่งออกไปยังส่วนเพศเมีย การผสมพันธุ์ของออร์กาเกิดในน้ำและใกล้กับผิวน้ำ
 • หลังจากการผสมพันธุ์ ออร์กาเพศเมียจะตั้งครรภ์ ระยะเวลาตั้งครรภ์ของออร์กาประมาณ 15-18 เดือน พักอายุการตั้งครรภ์จะมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 3-6 ปีออร์กาเพศเมียจะคลอดลูกในน้ำ ลูกออร์กามีขนาดใหญ่เมื่อเกิดและฟันเล็กๆ อยู่ในปาก
 • การดูแลลูก ออร์กาเพศเมียจะดูแลลูกออร์กาอย่างใกล้ชิดหลังจากการคลอด พวกมันจะช่วยในการสาบสูญรอยและการสร้างปัสสาวะในการทำความสะอาดของลูก ลูกออร์กาจะเลี้ยงลูกด้วยนมจากเพศเมียเป็นเวลาประมาณ 1-2 ปี และจะเริ่มรับประทานอาหารที่แตกต่างกันเมื่อมีอายุประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี
 • การขยายพันธุ์ของออร์กาเพชฌฆาตเกิดในสภาวะทะเล โดยพวกมันมักอาศัยอยู่ในฝูงและเลือกที่จะผสมพันธุ์ในช่วงฤดูที่เหมาะสม ซึ่งช่วงเวลาการผสมพันธุ์และการตั้งครรภ์ของออร์กาอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่พวกมันอาศัยอยู่

สรุปบทความ

วาฬเพชฌฆาต ออร์กา คือสัตว์ทะเลสี่เท้าใหญ่ที่มีลำตัวสีดำและลายสีขาวหรือเทาบางส่วน พวกมันมีพฤติกรรมการล่าเหยื่อแบบกลุ่มโดยล่าสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่อย่างปลาวาฬ และปลาวาฬขนาดใหญ่ ออร์กาการสื่อสารที่ซับซ้อนด้วยเสียงคางและคราง พวกมันอาศัยอยู่ในฝูงและมีพฤติกรรมทางสังคมที่สูง และสามารถเรียนรู้และสื่อสารกับสมาชิกในฝูงได้ อาหารของออร์กาประกอบด้วยปลาและสัตว์เลี้ยงทะเลขนาดใหญ่ การขยายพันธุ์ของออร์กาเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างเพศผู้และเพศเมียในน้ำ พฤติกรรมนี้เกิดในสภาวะทะเลและอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่พวกมันอาศัยอยู่

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวาฬเพชฌฆาต
 • ออร์กามีขนาดใหญ่แค่ไหน
  • ออร์กาเพศผู้มีขนาดประมาณ 6-8 เมตร และมีน้ำหนักประมาณ 5-6 ตัน ส่วนออร์กาพศเมียจะเล็กกว่าเพศผู้
 • ออร์กากินอะไร
  • อาหารของออร์กาประกอบด้วยปลาและสัตว์เลี้ยงทะเลขนาดใหญ่ เช่น ปลาวาฬฆ่า ปลาวาฬ ปลาโปรยทะเล และสัตว์เลี้ยงทะเลอื่นๆ
 • ออร์กามีพฤติกรรมการล่าเหยื่อแบบไหน
  • ออร์กามีพฤติกรรมการล่าเหยื่อแบบกลุ่ม โดยพวกมันมักล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่อย่างปลาวาฬและปลาวาฬขนาดใหญ่ พวกมันใช้กลยุทธ์เช่นความเร็วและความไวในการเคลื่อนที่ในน้ำเพื่อจับเหยื่อ
 • ออร์กามีการสื่อสารอย่างไร
  • ออร์กามีระบบการสื่อสารที่ซับซ้อน พวกมันใช้เสียงคางและครางเป็นการสื่อสารภายในฝูง และอาจใช้การโบกมีตาและเคลื่อนไหวเพื่อสื่อสารและแสดงอารมณ์.
 • ออร์กามีพฤติกรรมสังคมอย่างไร
  • ออร์กาเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมสังคมสูง พวกมันอาศัยอยู่ในฝูงและมีการสานต่อสังคม พวกมันสามารถเรียนรู้และสื่อสารกับสมาชิกฝูงได้ มีการดูแลลูกโดยเฉพาะของเพศเมีย และมีการทำกิจกรรมสังคมอื่นๆ เช่น การเล่นและการร่วมกิจกรรมกันในฝูง

บทความที่น่าสนใจ:ทะเลสาบไบคาล การก่อตัวของทะเลสาบไบคาลเกิดขึ้นอย่างไร

บทความล่าสุด