โรงเรียนกะปง

หมู่ที่ 1 บ้านท่านา ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170

ความรู้ทั่วไปเรื่องซามูไร ชีวประวัติความเป็นมาของยุคซามูไรในอดีตกาล

ความรู้ทั่วไปเรื่องซามูไรชีวประวัติความเป็นมาของยุคซามูไรในอดีตกาล

ความรู้ทั่วไปเรื่องซามูไร Samurai เป็นคำศัพท์ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ซามูไรคือนักรบผู้มีความพิเศษและคุณค่าสูงในสังคมญี่ปุ่น พวกเขามีหน้าที่ปกครองและปกป้องแผ่นดินแห่งชาติด้วยมีชื่อเสียงในการใช้ดาบเป็นอาวุธหลัก สมัยซามูไรเป็นที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยกลางศตวรรษ 12 จนถึงสมัยที่ประกาศยุคการปฏิสัมพันธ์เปิดตัวของประเทศในปี 1868 ที่เรียกว่า สมัยมีจีโม หรือ Meiji Era เมื่อสาธารณรัฐเริ่มแทนที่ระบบฟิวดัล feudal system และสละความมีอิทธิพลของซามูไรในการปกครองประเทศในสมัยก่อนหน้านั้น

ซามูไรมีระเบียบวินัยอันเข้มงวดและจริงจัง พวกเขาเคยถูกฝึกฝนในศิลปะประตูโอ bushido ซึ่งเป็นระเบียบจริยธรรมของซามูไร ระเบียบนี้สอนให้ซามูไรมีคุณค่าเช่น ความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร และความยินดีที่จะสูญเสียชีวิตเพื่อปกป้องชาติและมิตรภาพ

แต่ประสบการณ์ของซามูไรเปลี่ยนไปในสมัยที่ประกาศยุคการปฏิสัมพันธ์เปิดตัว เมื่อสังคมญี่ปุ่นเปิดตัวการพัฒนาและโตเต็มที่ในสายอุตสาหกรรม สภาพความเป็นซามูไรเริ่มลดลง ซามูไรเก่าและระบบฟูดัมถูกยุบลง และทางราชการเริ่มปรับเปลี่ยนในทิศทางของระบบราชการที่มีขึ้นมาใหม่

ในปัจจุบัน คำว่า ซามูไร มักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความมานะ ความเข้มแข็ง และความหมั่นเพียร แม้ว่าซามูไรจริงๆ จะไม่มีอยู่ในสังคมประมาณ 150 ปีที่ผ่านมา แต่นี่เป็นคำศัพท์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ซึ่งยังคงมีอิทธิพลและความหมายอยู่ในปัจจุบันด้วย สำหรับคนในสมัยที่ผ่านมา ซามูไรเป็นตัวแทนของความกล้าหาญและความภูมิใจในเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

รูปร่างของซามูไรSamurai

รูปร่างของซามูไร Samurai

รูปร่างของซามูไร Samurai มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากนักรบในวัฒนธรรมอื่นๆ และมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน นี่คือบางลักษณะที่พบได้ในรูปร่างของซามูไร

1. ชุดเกราะและเครื่องแต่งกาย ซามูไรสวมชุดเกราะที่มีดีไซน์เฉพาะของตนเอง ชุดเกราะของซามูไรมักประกอบด้วยส่วนที่ป้องกันต่างๆ เช่น สนับแข้ง suneate และ kote รวมถึงหมวกป้องกันศีรษะที่เรียกว่า คาบูโตะ หรือ Kabuto และหน้ากากป้องกันใบหน้าที่เรียกว่า เรียงมงคุ Mengu เครื่องแต่งกายของซามูไรยังรวมถึงโลหะป้องกันสะบัดช่องทางเช่น เดียว dō และโลหะบริเวณอก do-maru รวมทั้งเข็มขัด obi สำหรับรัดเข็มขัดของดาบ และเข็มขัดที่ใช้ในการครอบเขาดาบ ส่วนใหญ่ของชุดเกราะสามารถปรับแต่งให้สวมใส่ได้ตามที่ต้องการในการต่อสู้

2. ดาบ ดาบ katana เป็นอาวุธหลักของซามูไร มีดาบซามูไรมักมีลักษณะบางเฉพาะ เช่น ดาบมีรูได้ตรงกลางชื่อ โนชิสากุ noshi-zakura และช่วงบริเวณบางส่วนของดาบเรียกว่า ฮาบากิ habaki เพื่อป้องกันการขับถ่ายดาบจากซอง

3. การสวมเขาดาบ ซามูไรมักสวมเขาดาบที่เรียกว่า ซาบูรุ saburō ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการถือดาบและครอบเขาดาบเมื่อไม่ใช้งาน การสวมเขาดาบถือว่าเป็นการแสดงให้รู้ว่าซามูไรพร้อมสำหรับการต่อสู้

4. ผมและหนวด ซามูไรมักมีทรงผมที่เรียกว่า ชิบู-กุรอ chonmage ซึ่งเป็นทรงผมสูงและเรียบร้อย บางครั้งอาจมีหนวดที่ยังคงรักษาไว้เพื่อประกอบทรงผม

5. สัญลักษณ์ ซามูไรบางครั้งมีการใส่สัญลักษณ์ต่างๆ บนชุดเกราะหรือดาบ เช่น ตราสัญลักษณ์ของครอบครัวหรือโลหะรูปร่างต่างๆ ที่แสดงถึงตำแหน่งและขั้นตอนของซามูไร

รูปร่างของซามูไรเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักในวัฒนธรรมญี่ปุ่นและทั่วโลก เป็นตัวแทนของความเข้มแข็ง ความอดทน และความมุ่งมั่นในการปกป้องความยุติธรรมและภูมิปัญญาของวิชาชีพของซามูไรในอดีต

ประวัติความเป็นมาของซามูไรSamurai

ประวัติความเป็นมาของซามูไร Samurai

ความรู้ทั่วไปเรื่องซามูไร ประวัติความเป็นมาของซามูไร Samurai เป็นเรื่องที่นับถือและที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ซามูไรเกิดขึ้นในช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 8-9 ในยุคของสงครามกับชุมชนชนกลุ่มอื่นๆ ในภูมิภาคญี่ปุ่น เขาได้รับการสร้างเป็นนักรบที่มีฝีมือพิเศษและได้รับการอบรมในการต่อสู้ และในบางกรณีกลายเป็นนักรบที่ควบคุมที่ดินและชาติแผ่นดินในชนบทของพวกเขา นี้เป็นระบบการปกครองแบบฟูดัม feudal system ที่เรียกว่า โฟดาย Fudai และ โทซามุไร Tosamurai ซึ่งมีสภาพความเป็นมาที่แตกต่างกัน

1. โฟดาย Fudai Samurai เป็นซามูไรที่มีความเชื่อมโยงกับราชวงศ์และรัชกาล โดยมักจะรับความรับผิดชอบในการปกครองและป้องกันดินแผ่นดินแห่งพระมหากาตาระอย่างดี เขามักได้รับสิทธิพิเศษเป็นอันดับและสัญลักษณ์จากการรับงานมาจากราชวงศ์

2. โทซามุไร Tosamurai เป็นซามูไรที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับราชวงศ์และรัชกาล พวกเขาบางครั้งจะเป็นนักรบสืบทอดจากการรับงานจ้างหรือการเชิญชวนของโฟดาย Samurai และบางครั้งก็เป็นนักรบที่ทำงานในภูมิภาคที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับการปกครองของราชวงศ์

ในระหว่างยุคฟูดัม ซามูไรมีบทบาทสำคัญในการปกครองและควบคุมดินแผ่นดิน แต่ในสมัยที่ประกาศยุคการปฏิสัมพันธ์เปิดตัวในสมัยมีจีโม Meiji Era ในปี 1868 รัฐบาลได้ยุบระบบฟูดัม และทำให้สภาพการปกครองและบทบาทของซามูไรเปลี่ยนไป ซามูไรถูกยกเลิกการสวมเขาดาบในสายอุตสาหกรรม และส่วนใหญ่จะทำงานในภาครัฐ ทหาร และสถาบันการศึกษา

นับตั้งแต่นั้นไป เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมและบทบาทของซามูไรในสังคม ว่าด้วยถึงการศึกษา ศิลปะ และอาชีพอื่นๆ ที่ไม่ใช่การต่อสู้ ซึ่งทำให้ซามูไรเริ่มกลายเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และมีบทบาททางสังคมที่หลากหลายมากขึ้น ในปัจจุบัน ซามูไรกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเคลื่อนไหว ความมานะ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและทั่วโลก

ยุคของซามูไรSamurai

ยุคของซามูไร Samurai

ยุคของซามูไร Samurai ครอบคลุมช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นตั้งแต่ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 8 จนถึงสมัยที่ประกาศยุคการปฏิสัมพันธ์เปิดตัวในสมัยมีจีโม Meiji Era ในปี 1868 ยุคของซามูไรมีการแบ่งย่อยเป็นสามส่วนสำคัญๆ ได้แก่

1. ยุคเฮอัง Heian Period 794-1185 ในยุคนี้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและศิลปะในญี่ปุ่น การต่อสู้มีความสำคัญน้อยกว่าการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญทางสังคม ซามูไรในยุคนี้มักทำหน้าที่เป็นการ์ดตัวตนของชั้นสังคมชั้นสูง และช่วยในการปกครองแผ่นดินของซามูไรทางทหารและการบริหารของราชวงศ์

2. ยุคคามากูระ Kamakura Period 1185-1333 ยุคนี้เครื่องสำอางของซามูไรมีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากการสงครามและการต่อสู้มีความยุ่งเหยิง ชุดเกราะและดาบกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันตัวและต่อสู้ นี่เป็นยุคที่ซามูไรกลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจทางการทหารและนโยบายการปกครอง

3. ยุคมูโรมาจิ Muromachi Period 1333-1573 และยุคอาะซูจิ Azuchi-Momoyama Period 1573-1603 ในยุคนี้ เกิดการแบ่งแยกของญี่ปุ่นเป็นราชวงศ์ที่แตกต่างกัน โดยมีการต่อสู้อย่างรุนแรงระหว่างราชวงศ์ ซามูไรมักมีบทบาทในการรักษาความสงบสุขในแต่ละพื้นที่และการปกครองในระดับท้องถิ่น

4. ยุคเอโดะ Edo Period 1603-1868 ยุคนี้เป็นสมัยที่มีความสงบสุขมาก การสงครามหยุดลงและซามูไรกลายเป็นระบบชนิดใหม่ที่มีบทบาทในการรักษาความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคม หลายซามูไรมักทำงานในตำแหน่งทางทหารและการปกครอง ยุคอิโดเป็นยุคที่มีระบบปกครองที่แน่นอน และเป็นสมัยที่กำเนิดวิชาการ อาหาร และวัฒนธรรมต่างๆ ของซามูไรที่หลากหลาย

5. ยุคเมจิ Meiji Era 1868-1912 ในสมัยนี้ รัฐบาลได้ยุบระบบฟูดัม และประกาศยุคการปฏิสัมพันธ์เปิดตัว ซามูไรถูกยกเลิกการสวมเขาดาบและมีการเปลี่ยนแปลงในบทบาทและสภาพความเป็นมาของพวกเขา ซามูไรกลายเป็นคนที่มีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาวัฒนธรรม และงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่การต่อสู้ ยุคของซามูไรเป็นระยะเวลาที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น และแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติในระหว่างสิบสองศตวรรษนั้น

ซามูไรSamuraiมีความสำคัญกับญี่ปุ่นอย่างไร

ซามูไร Samurai มีความสำคัญกับญี่ปุ่นอย่างไร

ซามูไร Samurai มีความสำคัญอย่างสูงในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างมาก มีหลายเหตุผลที่ทำให้ซามูไรมีบทบาทที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

1. การปกครองและรักษาความสงบ ในยุคเก่าของซามูไร เช่น ยุคคามาคูระ Kamakura และยุคมูโรมาจิ Muromachi พวกเขามีบทบาทสำคัญในการรักษาความสงบและปกครองท้องถิ่น และรักษาความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเวลาที่เป็นที่รุนแรง

2. วัฒนธรรมและการศึกษา ซามูไรมีความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม และศิลปะในประเทศญี่ปุ่น พวกเขาเป็นผู้เริ่มต้นและสนับสนุนการพัฒนาด้านวรรณคดี การวาดรูป และการประพันธ์ของประชาชน

3. สิ่งที่ดีและชอบมารยาทของบรรพบุรุษ ค่านิยมและสิ่งที่ดีที่สำคัญต่อชีวิตของซามูไร เช่น ความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น และความมารยาท ได้ถูกนำไปใช้ในสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น และมักถูกเรียนรู้และส่งผ่านต่อจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน

4. ความเชื่อมโยงกับดวงอาทิตย์ที่เป็นศาสนา บางซามูไรมีความเชื่อในศาสนาชินโต Shinto และบางครั้งยังมีบทบาทในพิธีทางศาสนา เช่น การปฏิวัติหลวงที่ชื่อว่า โซไช Sōji ซึ่งเป็นการทำความสะอาดทางศาสนาในช่วงบางวันที่สำคัญ

5. สัญลักษณ์ของประเทศ ซามูไรเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศญี่ปุ่นทั้งในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งสร้างความสนใจและความอิทธิพลต่อโลกภายนอก และทำให้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงในสายตาของโลก

รวมถึงนี้ วัฒนธรรมของซามูไรยังมีผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในปัจจุบัน โดยค่านิยมและความมุ่งมั่นของซามูไรยังคงมีความสำคัญในการรักษาความภูมิใจและความสัมพันธ์ทางสังคมของประชาชนในประเทศญี่ปุ่น

ซามูไร Samurai เป็นกลุ่มนักรบที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ มีความมุ่งมั่นในการปกครองและรักษาความสงบ และประพฤติมาตรฐานและค่านิยมของศักดิ์ศรี เช่น ความซื่อสัตย์ ความมารยาท และความกล้าหาญ วัฒนธรรมและบทบาทของซามูไรได้มีผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเป็นตัวตนของประชาชนญี่ปุ่นและมีความสำคัญในระดับสัญลักษณ์และความที่พึงพอใจในท้องถิ่นและโลกอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

 

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับซามูไร
 • สถานะของซามูไรมีความเชื่อมโยงกับราชวงศ์อย่างไร
  • ซามูไรมักมีความเชื่อมโยงกับราชวงศ์และรัชกาล โดยบางซามูไรเป็นโฟดาย Fudai Samurai ที่มีความเชื่อมโยงและสามารถในการรับงานจากราชวงศ์
 • ส่วนใหญ่ซามูไรมีบทบาทในสังคมและระบบการปกครองอย่างไร
  • ซามูไรมักมีบทบาทในการรักษาความสงบสุขและความปลอดภัยของแผ่นดินและประชาชน พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานทางทหารและการปกครอง
 • ดาบซามูไรคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร
  • ดาบซามูไร katana เป็นดาบศิลปะพิเศษของซามูไรที่มีความมีค่าทางศิลปะและทางเทคนิค มีความสำคัญในการต่อสู้และมักถูกมอบให้เป็นสัญลักษณ์ของความเคลื่อนไหวและความมุ่งมั่น
 • ซามูไรมีความเชื่อในศาสนาใด
  • ซามูไรมักมีความเชื่อในศาสนาชินโต Shinto และบางครั้งมีบทบาทในพิธีทางศาสนา
 • วัฒนธรรมของซามูไรยังมีผลกระทบต่อประชาชนญี่ปุ่นในปัจจุบันอย่างไร
  • วัฒนธรรมและค่านิยมของซามูไรยังคงมีผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในปัจจุบัน โดยค่านิยมเหล่านี้ยังคงเป็นส่วนสำคัญของความเป็นตัวตนและความสัมพันธ์ทางสังคมของประชาชนในประเทศญี่ปุ่น

บทความที่น่าสนใจ : ความรู้ทั่วไปเรื่องมดแดง ลักษณะกายภาพและสายพันธุ์ของมดแดงที่ค้นพบ

บทความล่าสุด