โรงเรียนกะปง

หมู่ที่ 1 บ้านท่านา ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170

ห้องเรียนครู X ประเพณีท้องถิ่น

ห้องเรียนครู X ประเพณีท้องถิ่น มีทั้งสื่ออินเตอร์เนต เกม ทักษะคำถาม นักเรียนมีส่วมร่วม

บทความล่าสุด