โรงเรียนกะปง

หมู่ที่ 1 บ้านท่านา ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170

ห้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนา

ห้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของครูกายกับลูกศิษย์ต่างชาติทั้ง 2 คน น่ารักมากทั้งสองคน ขยันและตั้งใจเรียน มีน้ำใจ อ่านภาษาไทยได้เก่งมาก อนาคตอยากเป็นครูถ่ายทอดความรู้

บทความล่าสุด